WELCOME TO TOTALLY WELSH

Our milk comes direct from the farm to us – Welsh milk, from Welsh cows, bottled in Wales. Sourced in Pembrokeshire, Carmarthenshire and Ceredigion, all our milk is produced within a forty-mile radius of our bottling plant here in Haverfordwest.

We began trading in 1990, and have since been dedicated to delivering the best quality fresh produce to our customers here in Wales.

At Totally Welsh, our aim is to keep Welsh milk here in Wales. By keeping things local and reducing food miles, we offer milk that is fresher for our consumers and better for the environment, too.

We’re lucky to have such lush and beautiful pastures for our cows to graze on in West Wales; we believe that this is what makes our milk taste so great.

CROESO I TOTALLY WELSH

Mae’n llaeth ni yn dod yn syth o’r fferm – llaeth Cymreig, o wartheg Cymreig, wedi ei fotelu  yng Nghymru.  Mae llaeth Totally Welsh wedi ei gynhyrchu yn Sir Benfro, Sir Gaefyrddin a Sir Cheredigion , ac felly yn cael ei gynhyrchu o fewn radiws ddeugain milltir o’n canolfan fotelu yn Hwlffordd.

Dechreuom fasnachu yn 1990, ac ers hynny mae’r busnes wedi ymrwymo i ddod â’r safon uchaf o gynnyrch ffres i’n defnyddwyr, yma yng Nghymru.

Yma yn Totally Welsh, ei’n prif nod yw cadw llaeth Cymreig o fewn Cymru. Wrth gadw popeth yn lleol, a lleihau milltiroedd bwyd, gallwn gynnig llaeth ffres i’n defnyddwyr – sydd yn well i’r amgylchedd hefyd.

Yr ydym yn ffodus i fyw mewn ardal gyda phorfa mor arbennig i’n gwartheg eu bori  yma yng ngorllewin Cymru; credwn mai hwn sy’n gwneud ein llaeth ni mor flasus.