Guide to our Milk


Unsure about the fat content of our milk? See the handy guide below for all the information.
Ddim yn siwr amdano cynnwys braster yn llaeth ni? Edrychwch ar yr diagram isod am yr gwybodaeth i gyd.

guide milk

(Skimmed 0.1 Sgim)

Posted on 2015-05-26